V Nurt badawczy: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i zarządzanie w kryzysie