VII Publikacje dydaktyczne – podręczniki

Zakrzewska – Bielawska, A. (215). Macierz Hofera, [w:] Szymańska, K. (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kulwer, Warszawa (s. 169-177).

Zakrzewska – Bielawska, A. (215). Macierz McKinseya, [w:] Szymańska, K. (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kulwer, Warszawa (s. 178-186).

Zakrzewska – Bielawska, A. (2015). Pięć sił Portera, [w:] Szymańska, K. (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kulwer, Warszawa (s. 253-267).

Flaszewska, S., & Zakrzewska – Bielawska, A. (2013). Organizacja z perspektywy zasobów – ewolucja w podejściu zasobowym, [w:] Adamik, A. (red.). Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa (s. 222-254).

Walecka, A., & Zakrzewska – Bielawska, A. (2013). Organizacja w procesach zmian – w drodze do elastyczności i innowacyjności [w:] Adamik, A. (red.). Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa (s. 294- 338).

Adamik, A., & Zakrzewska – Bielawska, A. (2013). Organizacja w sieciach współpracy – od prostych do złożonych form współpracy międzyorganizacyjnej [w:] Adamik, A. (red.). Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa (s. 440- 473).

Zakrzewska-Bielawska, A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

  • Zakrzewska – Bielawska, A. (2012). Istota procesu zarządzania, [w:] Zakrzewska-Bielawska, A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. ( 15-40).
  • Zakrzewska – Bielawska, A. (2012). Strategia przedsiębiorstwa, [w:] Zakrzewska-Bielawska, A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. ( 189-223).
  • Zakrzewska – Bielawska, A. (2012). Organizowanie działalności przedsiębiorstwa, [w:] Zakrzewska-Bielawska, A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. ( 253-287).
  • Zakrzewska – Bielawska, A. (2012). Typy struktur organizacyjnych, [w:] Zakrzewska-Bielawska, A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. ( 288-323).
  • Lachiewicz, S., & Zakrzewska – Bielawska, A. (2012). Przywództwo i style kierowania, [w:] Zakrzewska-Bielawska, A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. ( 393-421).

Chybalski, F., & Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Strategia i prognozowanie działalności małej i średniej firmy, [w:] Matejun M. (red.). Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach. Difin, Warszawa (s. 46-91).