II Nurt badawczy: Relacje międzyorganizacyjne: współpraca i koopetycja