• 17.04.2019 Nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
 • 02.04.2012 Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • 21.10.2002 Nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
  Praca doktorska p.t. „Cechy i skutki restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej na przykładzie dużych przedsiębiorstw”, przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Stefana Lachiewicza.
 • 1998 – 2002 Studia doktoranckie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1992 – 1997 Studia magistersko – inżynierskie, Wydział Organizacji i Zarządzania
  Politechniki Łódzkiej. Kierunek : Zarządzanie i Marketing
  Specjalizacja inżynierska: Przemysł elektromaszynowy
  Specjalizacja ekonomiczna: Zarządzanie firmą
  Praca dyplomowa p.t. „ Strategia rozwoju small businessu na przykładzie sektora budownictwa”