Obszary dyplomowania

  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
  • Relacje międzyorganizacyjne: współpraca i koopetycja
  • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw (zmiany, projektowanie, nowe formy)
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem high-tech
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych
  • Kompetencje i role menedżerów w przedsiębiorstwie
  • Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa
  • Problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Wszelkie niezbędne informacje na temat dyplomowania na Wydziale Organizacji i Zarzadzania PŁ są dostępne:

https://woiz.p.lodz.pl/studenci/dyplomowanie