Witam na stronie internetowej

Prof. dr hab. inż.

Agnieszka

Zakrzewska-Bielawska

Dyżury w semestrze
letnim 2021/2022

MS Teams po umówieniu się przez e-mail