III Nurt badawczy: Zarządzanie przedsiębiorstwami  wysokich technologii