I Nurt badawczy: Zarządzanie strategiczne i strategie rozwoju przedsiębiorstw