• zarządzanie strategiczne i strategie rozwoju przedsiębiorstw
  • ambidexterity (oburęczność) w zarządzaniu
  • rozwój przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech)
  • kooperacja i koopetycja
  • relacje międzyorganizacyjne
  • ewolucja i zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
  • zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
  • restrukturyzacja przedsiębiorstwa