IV Nurt badawczy: Struktury organizacyjne przedsiębiorstw